"№14 орта мектеп" мемлекеттік мекемесі қ. Ақтөбе
0
2016-2017 оқу жылдары